Бъди БЛАГОДЕТЕЛ

 

БЛАГОДЕТЕЛ е програма за месечни дарения на УНИЦЕФ България.

 

КАК ДА СТАНЕШ БЛАГОДЕТЕЛ?

- По банков път чрез директен дебит/ постоянно преводно нареждане. Изтегли и попълни образец на директен дебит от тук  в 2 копия. Необходимо е да посетиш клон на банка, в която имаш открита сметка, за да активираш услугата „директен дебит”. Един екземпляр остава за банката, вторият е за теб, а копие изпрати до УНИЦЕФ България на адрес: гр. София, бул. Ал. Дондуков 87, ет.2 или на е-mail: ppetkova@unicef.org


Райфайзенбанк, IBAN: BG34RZBB91551065034919 | BIC:RZBBBGSF 
Банка Пиреос България, IBAN: BG73PIRB74021604291401|BIC:PIRBBGSF

- Чрез дарение от работна заплата. Попълни онлайн формата за дарение тук. 

- Чрез SMS
С изпращане на SMS с цифра „2“ или „5“ към 1021 се регистрираш за автоматични месечни дарения през мобилния си телефон. Текстът на SMS-а отговаря на стойността и цената на месечното ти дарение. ДДС и други такси не се дължат за абонати на всички мобилни оператори.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ РАЗГЛЕДАЙ ТУК >>НА КОГО ПОМАГАТ ТВОИТЕ МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ?

Tвоята редовна подкрепа ще подпомогне дейността на УНИЦЕФ по света и програмата ни в страната:

- Подкрепа на уязвими деца и семейства, за да се предотврати изоставянето и раздялата им;

- Насърчаване на ранното детско развитие и развиване на родителски умения; 

- Достъп до качествено и приобщаващо образование още от детската градина, с фокус върху децата със специфични потребности; 

- Закрила на децата от насилие; 

- Застъпничество и комуникация за правата на децата; 

- Хуманитарна помощ при бедствия и хуманитарни кризи.


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

От 1 януари 2009 г.  УНИЦЕФ е включен в списъците на бенефициентите на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО с промени обнародвани в Държавен вестник бр.106 от 12 Декември 2008 г.


СВЪРЖИ СЕ С НАС
Петя Петкова, Комуникация с дарители и фондонабиране, УНИЦЕФ България, тел: 02/ 96 96 204; 02/ 96 96 208, е-mail: ppetkova@unicef.org

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.