Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца

15.01.2018 16:02

 
Изтеглете публикацията: Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца 
 
Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Много от тези деца са преживели насилие, сексуална експлоатация, изнасилване, трафик, насилствен брак и/или силен емоционален или психологически натиск не само по време на пътуването си, но и в Европа.
 
Случаите на задържане на деца нарастват, мащабната институционална грижа се използва прекомерно и възможностите за събиране на семействата са ограничени. Често се предприемат мерки, без да са взети предвид висшите интереси на детето и въздействието им върху неговото благосъстояние. Децата мигранти и бежанци са много далеч от това да бъдат третирани по същия начин - като децата граждани на съответните държави, което води до още повече заклеймяване и маргинализиране.
 
Европа може да превърне тази трудна ситуация във възможност за справяне с разпокъсания и често причиняващ вреда подход към нуждите на децата, който ще има тежки дългосрочни последици както за тях, така и за европейските общества като цяло. Алтернативната възможност за Европа е да създаде по-силни системи, които ще защитават децата по-добре и ще дадат добър пример за останалите държави.
 
 
Въз основа на поредица от мащабни консултации с работещи в областта специалисти (психолози, социални работници, учители, попечители), правителства, специалисти от Европейскиясъюз (ЕС) и непридружени деца в Европа, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) изготвиха пътна карта, обхващаща редица ключови препоръки.
 
 
 
 

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.