Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

03.04.2013 18:20

 
Отворено писмо от УНИЦЕФ България
 
 
 
До
Всички политически партии,
граждански сдружения и избиратели
 
 
 
Уважаеми политици и граждани,
 
Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас.
След по-малко от два месеца в България ще се проведат парламентарни избори и резултатите от тях ще имат най-голямо значение и най-дълготрайни последици именно за децата. Децата в България имат право на живот, който да гарантира развитието им като равноправни и пълноценни граждани на държавата.
 
КАКВО Е ВАЖНО ЗА ДЕЦАТА И ТЯХНОТО ПО-ДОБРО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ:
Да им дадем възможност за най-добрия старт в живота. Грижите в ранната детска възраст са основополагащи за успешното развитие на човека. Качествено и достъпно здравеопазване за бременните майки и малките деца, добро хранене и стимулиране на интелектуалното израстване в най-ранна възраст, достъп до услуги за закрила и подкрепа на родителите и децата ще гарантират пълноценното развитие на всяко дете.
 
Инвестициите в ранното детско развитие са гаранция за просперитета на всяка държава.
 
Да подкрепим семействата в грижата им за техните деца. Родителите носят отговорността децата им да растат здрави и успешни хора. От техните умения за правилното им отглеждане зависи и бъдещето на децата. Разработването на програми за подкрепа на семействата, особено на уязвимите и бедните семейства, създаването на стабилна мрежа за социална подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности на всяко семейство, осигуряването на възможности за работа и добри условия на живот ще допринесе за намаляване на рисковете и ще гарантират сигурност за живота и развитието на децата.
 
Да осигурим качествено и достъпно за всички образование, за да спрем порочния кръг на бедността.
Създаване на включващи и съобразени с потребностите на всички деца програми, които насърчават емоционално, социално, когнитивно и физическо развитие на децата, независимо от техния етнически, здравен и социален статус.
 
Като водеща организация за децата УНИЦЕФ отправя апел към вас развитието и закрилата на всички деца на България да бъде основен приоритет.
 
Инвестицията в развитието на децата е най-добрата инвестиция, която гарантира икономическо развитие и социална стабилност. Това е въпрос на спазване на основни човешки права и необходимата стъпка напред.
 
МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА НЕ НАПРАВИ ТОВА?
 
УНИЦЕФ България
 
 

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Децата нямат право да гласуват, но имат право на глас

27.03.2013 in Проекти

27. март, 2013 г. Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас. След ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.