ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

28.06.2013 09:39

Доклад за децата и правосъдието в Централна и Източна Европа, и Централна Азия 

Брюксел, 28 юни 2013— Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още пред тях стоят сериозни пречки по отношение детското правосъдие, сочи последният доклад на ЕС и УНИЦЕФ, представен на конференция по темата.

Докладът "Детско правосъдие в ЦИЕ: Напредък, Предизвикателства, Пречки и Възможности" посочва, че броят на децата осъдени на затвор в региона, е намалял. Става ясно обаче, че децата са обект на лошо отношение, често стигащо до малтретиране във всички страни, включени в изследването. Допуска се и изпращане в строг тъмничен затвор в приблизително всички от страните.

Законодателството в много от тях се приближава стъпка по стъпка до международните стандарти. И най-важното, промените, които касаят утежнения законодателен стил, заедно с други реформи водят до значително намаляване на броя деца в затворите.

Въпреки постигнатия напредък, все още има много, което да се направи, когато говорим за правата на децата.Трябва да се преодолее институционализирането на децата и да се намали бюрокрацията в процеса на подкрепа на семействата. Като нашата намеса не свършва с това. Изключително важно е  съседните страни не просто да се придържат към международните стандарти за правата на човека, те трябва да приложат ефективно най-новите и приети практики в наказателно право, които в някои страни са изключително прогресивни“каза Щефан Фюле, Европейски Комисар по разширяването и съседската политика при встъпителната си реч на конференцията.

“Колкото повече деца в конфликт със закона са изолирани от обществото, толкова по-трудно ще е да ги излекуваме после“, каза Йока Брандт, Заместник Изпълнителен Директор на УНИЦЕФ. “Напредък има, но правосъдието често е сляпо за нуждите на децата. Системите за правосъдие трябва да се нагодят към децата и да са в съзвучие с техните права.”

В конференцията на високо равнище се включиха 120 министъра на правосъдието, омбудсмани и представители на гражданското общество, международни организации и ЕК. Заседателите проведоха тематични дебати по проблемите, посочени в доклада, който е плод на тригодишен проект, финансиран от ЕК и съчетава интервюта с деца и наличните оценени и проблемни случаи. Страните, включени в проекта, са Армения, Азърбайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и Украйна.

Проектът цели промени в законодателството и капацитет за изграждане на алтернативи на интернатите. Проучването, което бе реализирано от УНИЦЕФ, омбудсманите и гражданското общество, относно тормоза и малтретирането на деца и свидетелствата на децата за побой, изнасилване и унижения зад решетките, цели ангажиране на властите за борба с тези практики.  

ЕС и УНИЦЕФ приветстват усилията от страна на правителствата в региона, включително страните, на които им предстои присъединяване в европейския съюз, по разширяване обхвата на реформите по посока на спазване на правата на децата в контекста на детското правосъдие. По-всеобхватните реформи ще сложат край на безнаказаността на властите и ще осигурят правна защита на всички деца, които са жертви или свидетели на престъпления. 

Конференцията приключва в петък с деклариране на политическите приоритети на правителствата в тази насока в бъдеще.

За повече информация:

Интернет страница на Европейския инструмент за демокрация и човешки права:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

Интeрнет страница на Европейския комисар по разширяване и съседство Щефан Фюле:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

Връзка към доклада “Детско правосъдие в страните от Централна и Източна Европа и ОНД: Предизвикателства, пречки и възможности”: http://www.unicef.org/ceecis/EU_UNICEF_Juvenile_Justice_in_the_CEECIS_Region.pdf

За контакти:

Европейска комисия:

Peter Stano  (+32 2 295 74 84) Peter.STANO@ec.europa.eu

Anca Paduraru  (+32 2 296 64 30)

УНИЦЕФ:

Lely Djuhari (+41 792 044482) ldjuhari@unicef.org

 

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.