Годишен отчет за напредъка на дейността по инициатива „Заедно от детската градина“

22.08.2017 17:12

 

Годишен отчет за напредъка на дейността по инициатива  „Заедно от детската градина“ - януари 2016.г.– декември 2017 г. 

Една година и половина след съвместната благотворителна и застъпническа кампания на УНИЦЕФ и bTV „Заедно от детската градина“, 35 детски градини в 4 области в страната – София-град, Шумен, Сливен и Монтана, са въвели приобщаващи практики и са направили пърите крачки към по-качествено предучилищно образование за деца със специфични потребности. 
 
 
 
 

В рамките на една учебна година 2016-2017:

:: 3,652 деца се включиха в общи дейности по подкрепа и имаха ежедневно достъп до психолог и логопед;
:: 394 учители, помощник възпитатели и 72 специалисти – психолози, логопеди, ресурсни учители, преминаха поредица от специализирани обучения и супервизия от водещи обучителни организации в сферата на приобщаващото образование;
:: На 338 деца на възраст между 3-3.5 г. бе приложен скрининг тест[1] за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нужда от подкрепа;
:: С 396 деца (над 10% от всички деца, включени в проекта) стартираха дейности по интензивна подкрепа от специалисти.
:: В партньорство с международен консултант от Dublin City College и двете национални обучителни организации – Приятели на Карин дом и Националната асоциация на ресурсните учители, се разработиха обучителни квалификационни курса по 12 ключови теми, които чрез МОН и обучителните организации се предлагат на учители в цялата страна.
:: На местно ниво в 7 общини бе изграден капацитет за управление на процесите на приобщаващо образование и в 4 области в страната бяха създадени координационни механизми за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и поддържането на приобщаващи практики и политики.

Вижте подробен Годишен отчет за напредъка на дейността по инициатива  „Заедно от детската градина“ - януари 2016.г.– юли 2017 г.


[1] При постъпването си в детската градина, след като се адаптират към новата ситуация, всяко дете индивидуално преминава през учебна игра с книжка с картинки и кратки истории, които имат за цел да определят какво детето вече е усвоило и да се селектират децата, които имат нужда от подкрепа. Картинките в книжката са подбрани и тестирани съобразно, възможните постижения на децата на три години.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. 

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации в УНИЦЕФ България  
Тел.: 02/9696207    
E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Tweet: Година и половина след кампанията на УНИЦЕФ и bTV "Заедно от детската градина"- 35 градини у нас са по-приобщаващи http://bit.ly/2vwhcBI Tweet: Година и половина след кампанията на УНИЦЕФ и bTV

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.