Интервю с Кристин Фиел за УНИЦЕФ България

30.09.2015 17:09

 

Кристин Фиел е директор на "Детска къща" в Норвегия - това е център за застъпничество и подкрепа за деца, жертви или свидетели на престъпления или насилие. Чрез услугата се провеждат щадящи изслушвания на деца, които да послужат за доказателство в съда, но и да предпазват децата от допълнително травмиране. Чрез взаимодействието между много специалисти - социален работник, прокурор, педагог, психолог, юрист и т.н. - детето е поставено във фокуса на всички техни усилия.

- Здравейте! Благодаря Ви, че отделяте време, за да поговорим. Ще Ви помоля да се представите и с няколко думи да ни разкажете за полето си на експертиза.

- Казвам се Кристин Фиел, директор съм на „Детска къща“ в Норвегия. Това заради, което съм поканена тук, е експертизата ми е областта на разпитите на деца, развиването на нови методи и как процедираме в Норвегия. Аз самата изслушвах деца – или поне го правех, докато бях полицейски служител.

-Дали може да ни разкажете малко повече за мисията си тук? В какъв вид обучения участвате?

Моят принос в обученията е свързан с междуинституционалното (мулти-дисциплинарно) сътрудничество. Може би знаете, в Норвегия имаме много добър модел – „Детската къща“, така че говорих за него, за сътрудничеството между полицията и правната система - това доведе до големи подобрения в Норвегия. Говорих и за изслушването, разпитите на деца -  не целият курс на обучение, но за това какви умения са нужни, когато говорим с деца.

- За какъв вид умения става въпрос?

- Наборът от умения варират спрямо всяка държава, както и в Скандинавските, но в Норвегия сме избрали модел, където най-основната компетенция е да си полицейски служител. Но това не е достатъчно - трябва да знаеш как да процедираш, да познаваш методите, както и сътрудничеството между интервюиращия, социалния работник и психолога е важно. Така че това е смесица от междуинституционално и мулти-дисциплинарно сътрудничество, което може да доведе до добър разпит, който да се използва в съда.

- Защо е важно такова сътрудничество?

Изслушването, разпитът е изключително важен от правна гледна точка,  нo също така, както знаем в България, Норвегия и много други държави, делата, свързани с деца, не се решават действително в съда – нужно е участие на социални работници, психолози за лечение. И това е необходимо от самото начало на процедурите, за да се работи в най-добрия интерес на детето.

- Бихте ли ни разказали малко за „Детските къщи“, как функционират те, кога са създадени и как се възприемат от общностите?

В Норвегия сме големи късметлии, защото имаше много силна политическа воля да се направи нещо в тази насока. “Спасете децата“, една неправителствена организация, написа много добър доклад, който показа как контактът с правосъдната система всъщност поставя детето под по-голямо напрежение и го травматизира. Не можехме да се примирим с това, а и не е съвсем в съответствие с Kонвенцията на ООН, нали? Това, което направихме, е в тези случаи органите сериозно да погледнат на това интердисциплинарно сътрудничество. Започнахме с „Детската къща“, на която съм директор. Тя е под  ръководството на Министерство на правосъдието и вътрешните работи. Смятам, че е много важно правосъдната система да поема отговорност за целия процес, когато става въпрос за дете, дори за тези неща, които по принцип не са в сферата на отговорностите на правосъдната система. Така че започнахме през 2008 г., без да променяме закони или правила, но имаше много силна решителност и воля от страна на политиците и професионалистите за промяна. Ако сега някой подаде сигнал, всяко дете идва в „Детската къща“, където получава помощ. Що се отнася до въпроса за подкрепата и терапевтичната помощ за децата, имаме система на сътрудничество между социалния работник, агенцията за закрила на детето, полицейския служител, разследващия, прокурора, съдията. Идеята е, че те идват при детето и всичко се случва на едно място.  В България сте започнали нещо подобно чрез „ сините стаи“ -  много се радвам за това.

-          Можете ли да отправите послание към отговорните институции, както и към обществото като цяло – защо една така система и един такъв метод, при които специалистите се събират на едно място и идват при детето, е са по-добрите за самите деца?

-  Често си мисля, че това е липсващото звено. Такива са правилата и има структура на сътрудничество. Така че независимо дали детето е на север или на запад или пък в Осло, той или тя има достъп до една и съща система. Има процедура, така че ще има и сътрудничество - особено между полицията и агенцията за закрила на детето, а то е много важно. Така че ще имате възможността да разрешите всички проблеми. Основната цел е сигурността и безопасността на децата, нали така? Ако работите заедно от самото начало, може да подсигурите доказателствата за  съда, което е важно. Същевременно, детето е в центъра на всички усилия. Това е основната ни задача в „Детската къща“ – винаги и във всички неща които правим, независимо дали става дума за службите за закрила на детето или полицията – детето да бъде в центъра. Както е написано в член 3-ти, нали: най-добрият интерес на детето е водещ.

- А сега един последен въпрос: с оглед на досегашната Ви кариера и работата с деца, какъв съвет бихте дали на специалистите, които работят с деца? Как децата промениха Вас самата?

- Едно нещо, което е научих, е, че никога не трябва да се отказваш, дори когато законът не отразява принципите, които прилагаш. Също така е възможно да повлияеш на политиците и те трябва да поемат отговорност, защото това е тяхно задължение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето. Полезно е, когато осъзнаят, че това наистина ще им помогне да свършат по-добра работа от професионална гледна точка, както за правосъдната система, така и от гледна точка на по-добра грижа за децата. Това е от полза за всички професионалисти, но най-вече за децата.

- Благодаря Ви много!

 

Интервюто за УНИЦЕФ България взе Ивайло Спасов.

 

Има деца, които не мечтаят за играчки

06.12.2013 in Проекти

Дядо Коледа е безсилен да изпълни желанията им ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.