Интервю с омбудсмана на България и детския омбудсман на Норвегия - за УНИЦЕФ България

14.07.2016 15:28

 

Ролята на омбудсмана за закрила правата на децата

В началото на годината Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основна цел на партньорството е защита правата на децата с приоритет към: гарантиране достъпа на децата и младежите до правосъдие; развиване и укрепване капацитета на институцията на омбудсмана за осъществяване на независим мониторинг за реализиране правата на децата в България; повишаване на информираността и чувствителността на обществото за познаване и спазване правата на децата. Повече информация тук: http://bit.ly/1nD7A3U

Норвегия е първата страна в света, учредила самостоятелен омбудсман за децата (още през 1981 г.), който се е утвърдил като модел за независимо наблюдение на правата на детето и за изслушване мнението на децата и младежите за подкрепа на техните права.

Интервютата за УНИЦЕФ България взе Ивайло Спасов. 

За институцията на омбудсмана:     
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Моят глас е важен - Детското участие и етичното му отразяване в медиите

30.05.2016 in Проекти

Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.