Комитет по правата на дететo: Заключителни наблюдения във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България

06.07.2016 12:15

 

Вижте доклада тук: Заключителни наблюдения във връзка с консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България - неофициален превод

Въведение 

След като разгледа консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България (CRC/C/BGR/3-5) на своите 2123 и 2124 заседания (виж CRC/C/SR.2123 и 2124) от 30 май 2016 г., Комитетът прие следните препоръки на своето 2132 заседание (виж CRC/C/SR.2132) от 3 юни 2016 г.

Комитетът приветства консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад на държавата-страна по Конвенцията, както и писмените отговори по списъка от въпроси (CRC/C/BGR/Q/3-5), които позволиха да бъде разбрана по-добре ситуацията с правата на децата в държавата-страна по Конвенцията.

Комитетът дава висока оценка на конструктивния диалог с българската делегация от високопоставени служители и представители на различни сектори от държавата-страна по Конвенцията. 

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Моят глас е важен - Детското участие и етичното му отразяване в медиите

30.05.2016 in Проекти

Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.