Международен ден на детето: Справедлива възможност за децата бежанци и мигранти

20.11.2015 14:11

 

Неравнопоставеността, насилието и нарушаването на правата са водещи в кризата с бежанците и мигрантите в Европа

ЖЕНЕВА, 20 ноември, 2015 - Близо 14 милиона деца и юноши в Сирия, Ирак и Афганистан са изправени пред война, конфликти и несправедливости всеки ден, което задълбочава текущата криза с бежанци и мигранти в Европа.

Нов доклад, „Справедлива възможност за всяко дете: Обещанието за справедливост“ , публикуван от УНИЦЕФ в днешния Международен ден на детето,  показва, че Светът остава безкрайно несправедливо място за най-бедните и най-уязвими деца, въпреки значителните постижения от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето през 1989г. Днес в Европа, децата-бежанци и мигранти, са сред най-уязвимите от всички останали деца по света.

"Някои от тях познават само ужаса и трагедията, несправедливостта и неравенството през целия си живот, така че не е чудно, че над 200 000 деца са рискували живота си тази година, за да търсят убежище в Европа. Те са жертва на обстоятелства извън техния контрол и не трябва да стават отново жертви на нови препятствия - затворени граници, затворени училища, затворени домове. Те имат право на справедлив шанс за нов живот.", каза Мари-Пиер Поарие, специален координатор на УНИЦЕФ за бежанско -мигрантската криза в Европа. "

За децата, които бягат от войни и конфликти в Сирия, Ирак и Афганистан, УНИЦЕФ казва, че единственият начин да се даде равен шанс в живота на всяко едно от тях е неотложно политическо решение на конфликтите в техните страни на произход и хуманитарна подкрепа в региона.

За децата, които бягат от различия и неравнопоставеност на Балканите или в части от Африка и Южна Азия, най-важното е да се прекъсне порочният междупоколенчески кръг на бедност и неравностойно положение, чрез насочване на ресурси, където те са най-необходими, инвестирайки в най-маргинализираните групи от обществото.

 Докладът „Справедлива възможност за всяко дете: Обещанието за справедливост“ представя статистическа картина на състоянието на най-уязвимите деца в света и как те се позиционират на фона на основните индикатори за човешко развитие. Докладът изважда на преден план необходимостта от запълване на пролуките в справедливостта, защитавайки тезата, че инвестицията в децата, особено в най-уязвимите, е принципно и практическо правило, като такава инвестиция води до множество ползи не само за децата, но за техните семейства, за общностите и икономиките.

На 20 ноември, УНИЦЕФ стартира своята кампания „Да победим несправедливостта заедно с впечатляващ отбор от посланици на добра воля на УНИЦЕФ, които дават гласност или активират социалните мрежи, като подтикват към действия в подкрепа на най-уязвимите деца по света.

"Шокиращо е да знаем, че 1 на всеки 9 деца в света живее в страна, засегната от военен конфликт и става свидетел на ужасяващо насилие, а правото му на оцеляване, здраве и образование е напълно разрушено. Пътувах до Бившата югославска република Македония и Сърбия, за да видя как войната прогонва децата и семействата от домовете им. Светът е изправен пред най-голямата бежанска криза след Втората световна война. Всяко страна, която има възможност трябва да подкрепи децата и семействата, които са засегнати.“, каза британският актьор и посланик на добра воля на УНИЦЕФ Орландо Блум.

Ключови данни от доклада:  
:: Вероятността да настъпи смърт (преди да навършат 5 г.) при децата, от най-бедните домакинства е два пъти по-голяма, отколкото при децата от най-богати домакинства. Също така вероятността те да са извън училище е пет пъти по-голяма в сравнение с тази при децата от най-богатите семейства.   
:: Вероятността да се омъжат преди да навършат 18 г. при момичетата от най-бедните семейства е 4 пъти по-голяма, отколкото при момичетата от най-богатите семейства.   
:: Повече от 2,4 милиарда души все още нямат подходящи тоалетни – 40% от тях живеят в Южна Азия. Повече от 660 милиона души все още страдат от липсата на достъп до чиста питейна вода – близо половината от тях живеят в Субсахарска Африка.   
:: Грубо половината от 159 милиона деца, страдащи от забавяне в развитието, живеят в Южна Азия, а една трета в Африка.   
:: Почти половината от всички смъртни случаи под 5г, както и 43% от децата, които не ходят на училище, са в страни, засегнати от конфликти и природни бедствия.

За УНИЦЕФ:     
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:    
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,    
тел.: 02/9696207,    
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.