НЕ на речта на омразата!

17.09.2013 09:49

УНИЦЕФ България подкрепя Движението Не на Речта на омразата, което ангажира младите хора да разберат и да научат за същността на речта на омразата в Интернет. Освен повишаване осведомеността относно речта на омразата в най-широката публична онлайн среда, Движението приканва хората да предприемат различни действия. Тук можете да намерите различните възможности за това какво можете да направите в подкрепа на движението и да превърнете Интернет в  пространство, където се зачитат правата на всички.

Реч на омразата - Според Съвета на Европа „Речта на омразата“ обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или други форми на омраза, базирани на нетолерантност, включително: нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората от имиграционен произход.

Кибертормозът 

Кибертормоз е употребата на интернет и други комуникационни канали с цел причиняване на вреда на други хора, с тон на преднамерена и системна агресия. С разпространението на кибертормоза в обществото , особено сред младите хора, се разпространиха и начини за борба с него.

Помогни на Движението да спре речта на омразата в Интернет. Ето как:


Запиши видео и го качи на  платформата на Движението
Провери какви кампании текат във вашата страна и се включи!
Това е списъкът с Координаторите на Движението по страни. Изпрати им писмо!
Научи как да съобщиш за случаи на агресия в социалните мрежи:Facebook
Присъедини се към Facebook групата и прегледай страницата във Facebook – присъедини се към Движението Без агресия

Присъедини се заедно с колегите си като организация и разбери какво се случва на европейско равнище и как можете заедно да участвате.

Стани част от европейските дни срещу речта на омразата в Интернет – повече информация можеш да получиш тук

Образовай се с този кратък курс онлайн (очаквайте скоро!)

Организирай семинар или тренинг във вашето училище, клуб или организация относно как ти и твоите съученици и приятели можете да се справите с проява на агресия в интернет.

Тук можеш да намерите полезни образователни материали.

Създай проект, насочен срещу омразата в Интернет –виж в сайта на Фондация на европейската младеж  как можеш да получиш финансиране.

Реагирай случаи на агресия в интернет в блогове и социални мрежи, които посещаваш – научи как (очаквайте скоро!)

Присъедини
се към общности в интернет, които се борят с дискриминацията и расизма. Сподели своя опит с други хора и ги вдъхнови да действат срещу речта на омразата.

Коментирай в своя блог и направи Движението съучастно. Изпрати призив към неговата общност.

Имаш идея? Сподели я със Съвета на Европа на е-мейл:youth.nohatespeech@coe.int

Закрила на децата от насилие

14.09.2007 in Проекти

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.