Напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво равитие

03.08.2018 09:43

Изтеглете пълния доклад "Progress for every child in the SDG era"

Изтеглете резюме на доклада "Напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво равитие"

Мащабът на резултатите, постигнати от света по отношение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г., директно ще засегне бъдещето на милиони деца и по този начин нашето общо бъдеще като глобална общност. ЦУР са универсални по обхват, а техният призив никой да не остане назад, поставя най-уязвимите и маргинализирани хора в света – включително децата – на челно място в дневния ред. Две години след ангажимента на световните лидери да постигнат ЦУР, движим ли се обаче в график към постигане на целите за децата? Нещо повече, имаме ли достатъчно информация, за да знаем дали е така? „Напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво развитие“ прави оценка на изпълнението в глобален мащаб до днес, като акцентира върху 44 показатели, които директно касаят най-уязвимия контингент на Програма 2030 – децата.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.