Онлайн поведение на децата в България

16.02.2017 15:09

 

Основни изводи от национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България" на Национален център за безопасен интернет,
реализирано от агенция "Маркетлинкс"

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет. Българското национално представително изследване от 2016 г. за използването на интернет и информационни и комуникационни технологии от децата между 9 г. и 17 г. и от техните родители обаче показва, че този мит е далеч от реалността. Днешните деца наистина използват интернет все по-рано, по-често и все повече чрез мобилни устройства, но това увеличава рисковете, пред които те се изправят онлайн при недостатъчното развиване на критично мислене, социални умения и умения за сътрудничество. В този доклад се предлагат конкретни препоръки към институциите, бизнеса, МОН, училищата и родителите за подкрепа на днешните деца, така че те успешно да развият необходимите компетентности и да се превърнат в успешни граждани на дигиталното демократично общество на 21 век.

Онлайн поведение на децата в България - основни изводи от изследването

Обобщителна презентация по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ - 2016 г.

Децата до 8 г. и дигиталните технологии

За УНИЦЕФ  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация
Жаклин Цочева    
Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,    
Тел.: 02/9696207    
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.