Основни ангажименти към децата при хуманитарни действия

14.03.2016 11:23

 
Глобална рамка за хуманитарни действия за деца,
създадена от УНИЦЕФ и партньори
 
 
Публикация "Основни ангажименти към децата при хуманитарни действия"
 
Рамката се ръководи от международното право за правата на човека, по-конкретно от Конвенцията за правата на детето, а в случаите на сложни извънредни ситуации, също и от международното хуманитарно право. На оперативно ниво Основните ангажименти към децата са основани на глобални стандарти и норми за хуманитарни действия.
 
Основните ангажименти към децата насърчават предприемането на предвидими, ефективни и навременни, съвместни хуманитарни действия. Те се осъществяват чрез партньорство между правителства, хуманитарни организации (включително УНИЦЕФ) и други, като мобилизират както вътрешни, така и международни ресурси.
Основните ангажименти към децата се ръководят от необходимостта да се спазват правата на децата, засегнати от хуманитарни кризи, и поради тази причина са приложими във всички държави. Основните ангажименти към децата са приложими както при тежки внезапно възникнали, така и при продължителни хуманитарни ситуации.
 
УНИЦЕФ работи с партньори за постигането на принципен подход и се стреми да изгради обединение от партньори около Основните ангажименти към децата. Организацията допринася за постигането на тези ангажименти чрез привличане на ресурси, пряка подкрепа на партньори и застъпничество. Изпълняването на Основните ангажименти към децата обаче зависи от множество фактори, включително и от приноса на други партньори и наличността на ресурси.
Специфичните за различни сектори програмни ангажименти от Основните ангажименти към децата представляват част от колективни програмни мерки за децата, засегнати от хуманитарни кризи, и са разработени в подкрепа на по-широка междуведомствена координация в клъстери.
 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Tel: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.