Последното дете от Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен беше настанено в приемно семейство

27.08.2015 15:09

 

Всяко дете има право да живее в семейна среда. Настаняването на деца в институции е вредно за тяхното развитие

27 Август 2015 – Последното дете, настанено в Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Шумен – 6-месечно момченце, излезе от Дома тази седмица и беше настанено в специализирано приемно семейство в община Велики Преслав, област Шумен.

Нека да припомним, че благодарение подкрепата на хиляди българи по време на благотворително шоу „Великолепната шесторка 2“ по bTV, УНИЦЕФ стартира процеса по създаване на мрежа от услуги за подкрепа на уязвими семейства и малки деца в област Шумен и закриване на Дома за медико-социални грижи за деца. Крайната цел беше създаване на модел за закриване на домовете за деца чрез изграждане на услуги за подкрепа на семействата и  превенция на раздялата на децата от семействата. 

Процесът включи: изграждане на услуги (Семейно-консултативни центрове) за подкрепа на най-уязвимите общности – с цел превенция на извеждането на децата и подобряване уменията на родителите сами да отглеждат децата си; превенция на ниво родилен дом; развиване на приемната грижа и специализирана приемна грижа за новородени деца и деца с увреждания. Като част от мрежата от услуги беше създаден и Център за майчино и детско здраве, който подкрепя всички родители с деца до 3-годишна възраст в областта. В процес на създаване е комплекс от услуги за подкрепа на родители с деца с увреждания, който ще включва дневен и рехабилитационен център и заместваща грижа. 

В началото през октомври 2010 г. в ДМСГД Шумен бяха настанени 107 деца. От тогава до днес в Дома бяха настанени още 46 деца. От всички 153 деца  - 25 бяха ре-интегрирани в своите семейства, 3 бяха настанени при близки и роднини, 38 бяха осиновени, 64 бяха настанени в приемно семейство, 8 бяха настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 6 бяха преместени в друго ДМСГД по молба на родителите, 9 починаха. 

В допълнение, повече от 70 деца бяха настанени в приемно семейство директно от родилен дом. Над 3500 семейства получиха подкрепа от Семейно-консултативните центрове, близо 2000 семейства ползват услугите на Центъра за майчино и детско здраве.

Така изграденият модел на подкрепа и промяна на нагласите, който се случва и благодарение на партньорството с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция социално подпомагане, общините в област Шумен, неправителствени организации,  граждани, компании от частния сектор и медиите, показва и доказва още веднъж, че само заедно можем да постигаме качествена промяна и да подобряваме живота на децата. 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България     
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org

Великолепната шесторка

10.11.2010 in Проекти

Вторият сезон на „Великолепната шесторка" започва на 22 септември в 20.00 часа по bTV. Шоуто, което създаде нов модел ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.