Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 17:14

 

 

© UNICEF Bulgaria

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област Шумен (изтегли от тук)

Какво целяхме: промяна в политиките и социалните норми по отношение на отглеждането на малки деца - в посока на насърчаване на рантото детство и отглеждането на децата в семейна среда чрез развиване на областна мрежа от услуги и мерки за превенция и подкрепа на родителите и семействата на малки деца от 0 до 3 години, чрез която да се закрие Домът за медико-социални грижи за деца в град Шумен (повече виж във видеото отдолу); развиване на редовното дарителство и устойчива подкрепа от страна на частния сектор.

Какво направихме:

 

 :: Проведохме широка застъпническа и фондонабирателна кампания в партньорство с медиите, частния сектор, правителството и местната власт, която постави началото на устойчива промяна на нагласите на обществото  към настаняването на деца в институции, към приемната грижа, към превенция на изоставянето на децата и важността от ранното детско развитие, както и набра средства, с които стартира развиването на услугите в общността. Ангажирането на дарителите и бизнес сектора подкрепи застъпничеството и промотирането правата на децата, както и изгради ангажимент от тяхна страна за допълнителното финансиране на проекта. 

 

 • :: Заедно с общините в област Шумен създадохме три Семейно-консултативни центъра (СКЦ) с три филиала, които обхващат в мрежа всички 10 общини в област Шумен: СКЦ Шумен с филиал във Венец, СКЦ Нови Пазар с филиал в Каолиново и СКЦ Велики Преслав с филиал във Върбица. Семейно-консултативните центрове предлагат услуги за ранно детско развитие, подкрепа на родители, развиване на умения за родителстване, посредничество за достъп до здравеопазване, образование и социална подкрепа, семейно планиране;

 

 

 • :: Изграден и утвърден е Центърът за майчино и детско здраве – универсална услуга за промоция на здравето чрез домашни посещения и консултиране, насочена към всички бебета и малки деца от 0 до 3 години, техните родители и бременни жени в област Шумен;

 

 

 • :: Разширихме приемната грижа в област Шумен и създадохме специализирана приемна грижа за новородени деца, деца до 3 години и деца с увреждания;

 

 

 • :: Развихме практика за превенция на изоставянето на ниво родилен дом;

 

 

 • :: Организирахме и предоставихме обучения на социални работници и съдии;

 

 • :: Допринесохме за развитието на дарителската култура в страната, като чрез иновативни канали за дарение и стратегически партньорства с частния сектор  привлякохме хиляди индивидуални дарители, които подкрепят проекта дългосрочно.

 

 

На кого помогнахме заедно:

:: Семейно-консултативните центрове: предоставиха подкрепа на над 3300 уязвими и бедни семейства с малки деца в риск; предотвратиха 215 случая на отделяне на деца от техните семейства; съдействаха на 300 деца за постъпване в детска градина; предоставят индивидуални консултации и включиха в програми 1320 деца и така подобриха възможностите им за социално включване; обхванаха 760 жени в услуги за семейно планиране; над 500 семейства годишно са обхванати в различни програми, консултации и групова работа за промотиране на добри родителски практики и подобряване на родителските умения.

 

 

 • :: В услугите за ранно детско развитие на ЦМДЗ в област Шумен са подкрепени над 3700 семейства включително 1160 бременни и 3890 деца. От стартирането на услугите в ЦМДЗ през март 2013 г. до октомври 2015 г. медицинските сестри са осъществили над 21000 домашни посещения, консултации, придружаване, срещи с родителите.

 

 

 • :: Развихме за първи път в страната практиката за отглеждане на деца в приемна грижа от самото раждане. Тази практика сега се следва в цялата страна.
 • Настаняване на новородено бебе в приемно семейство директно от родилен дом – над 90 новородени деца са настанени в приемни семейства от януари 2011 до септември 2015 г. Настаняване на деца с увреждания в приемна грижа – над 20 приемни семейства в областта се грижат в момента за деца с увреждания.

 

 

 • :: Никое бебе или малко дете от област Шумен, на което се случи да бъде отделено от семейството си, вече не попада в институция. Намалихме и броя на децата в институции в областта. През 2013 г. по естествен път беше закрит Домът за деца лишени от родителски грижи (от 4 до 7 годишни) - ДДЛРГ „Слънце” в Каспичан, който остана без деца след прекратяването на практиката порасналите деца от ДМСГД да се преместват в него;
 • Променихме нагласите на обществеността, професионалистите и общностите в областта – разви се разбирането за вредите от отглеждане на деца до 3 години в институции, значението на ранното детство за развитието на децата и важността на подкрепата за родителите;

 

 

 • :: За 5-те години от началото на проекта от ДМСГД са излезли 153 деца (107 настанени към октомври 2010 и 46 деца – през първите години на проекта): 25 деца са ре-интегрирани в своите семейства, 3 са настанени при близки и роднини, 38 осиновени, 64 деца са настанени в приемно семейство, 8 са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 6 са преместени в друго ДМСГД по молба на родителите, 9 са починали.
 • :: С решение на Министерски съвет от декември 2015 г. ДМСГД Шумен беше закрит. 

 

 

 • ::Подрепихме осъществяването на националния проект за закриване на още 8 дома за медико-социални грижи за деца, финансирано от ЕС и българското правителство;
 • :: През август 2015 г. от ДМСГД Шумен беше изведено последното настанено дете.

 

 

Колко струваше това:  
Инвестициите от страна на УНИЦЕФ до момента са 3 441 035 лева. От тях сумата от 1 122 541 лева са средствата набрани от предаването «Великолепната шесторка 2» на бТВ и дарената от българското правителство сума равна на ДДС върху дарителските СМС от кампанията.

Средствата, допълнително набрани от УНИЦЕФ възлизат на 2 318 494 лева, от които 1 170 000 лева са принос на фондация «Велукс» за периода от юли 2014 до ноември 2015 година.

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

Приемна грижа

01.01.2009 in Проекти

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат ...

Областно планиране на социалните услуги

01.01.2010 in Проекти

За да се преодолее дисбалансът в обхвата на услугите и да се осигури равен достъп до качествени социални услуги на ...

Такъв е животът - Да бъдеш родител

01.01.2012 in Проекти

В рамките на няколко епизода зрителите на bTV ще видят историите на различни герои, с различни социални и битови ...

Великолепната шесторка

10.11.2010 in Проекти

Вторият сезон на „Великолепната шесторка" започва на 22 септември в 20.00 часа по bTV. Шоуто, което създаде нов модел ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

Има деца, които не мечтаят за играчки

01.12.2012 in Проекти

Помогни на Дядо Коледа и УНИЦЕф да стигнат до децата в нужда. ...

Невидимите деца

01.02.2009 in Проекти

Хиляди невидими деца живеят сред нас. Помогни на децата с увреждания да заемат своето място! Нека видим "невидимите" ...

Благодетел през мобилен телефон

10.07.2013 in Проекти

Сега имате възможност да подкрепите дългосрочно мисията на УНИЦЕФ в България, като се присъедините към нашите ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Има деца, които не мечтаят за играчки

06.12.2013 in Проекти

Дядо Коледа е безсилен да изпълни желанията им ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.