Световен ден на детето: Червена светлина за нарушения на правата на детето

20.11.2016 21:31

 

София, 20 ноември, 2016 - Въпреки огромния напредък реализиран в полза на децата след приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г., правата на милиони деца се нарушават всеки ден, заявява УНИЦЕФ днес, когато отбелязваме Световния ден на детето.

„С конфликти, кризи и крайна бедност, които поставят в риск бъдещето и живота на милиони деца, защитата на правата на детето е по-належаща от всякога - и от ключово значение за изграждането на по-силни и по-стабилни общества. Трябва да спрем тези нарушения, като се инвестира повече в достигането на най-уязвимите деца, или ще се плати цената на по-бавен растеж, по-голямо неравенство, и по-малко стабилност.“, каза Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България.

България ратифицира Конвенцията за правата на детето на 11.04.1991 г. Конвенцията е най-бързо и широко ратифицираният договор за правата на човека в света, като определя основен и универсален стандарт за здравословно, защитено и нормално детство за всяко човешко същество.

Въпреки постигнатия напредък за децата в световен мащаб през последните десетилетия, почти 6 милиона деца все още умират всяка година от предотвратими причини, а за децата от бедни домакинства е два пъти по-вероятно да починат преди да достигнат своя пети рожден ден, отколкото за тези от заможни домакинства.

Близо 50 милиона деца са били прокудени - 28 милиона от тях са изселени поради конфликт. Децата, които са в капан на обсадени зони в Сирия, Ирак и Северна Нигерия, са в по-голям риск от нарушаване на техните права, като техните училища, болници и домове са под атака. В световен мащаб около 250 милиона живеят в страни, засегнати от конфликта.

Почти 385 милиона деца живеят в крайна бедност и над една четвърт от милиард деца на училищна възраст не се учат. Близо 300 милиона деца живеят в райони с най-токсичните нива на замърсяване на въздуха на открито - шест или повече пъти по-високи от международните стандарти.

Следващия месец УНИЦЕФ ще отбележи 70 години дейност за животоспасяваща и дългосрочна подкрепа, както и надежда за децата, чиито живот и бъдеще са застрашени от конфликти, кризи, бедност, неравенство и дискриминация.

„Всяко дете има право да расте здраво и силно, да бъде образовано и защитено и да има справедлив шанс в живота. Нашият ангажимент към правата на детето трябва да бъде съчетан с действие за всяко дете.“, каза Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:        
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България 
Тел: 02/9696208    
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.