УНИЦЕФ: Призоваваме правителствата да вземат правилните решения сега, за да променим съдбата на най-уязвимите деца

28.06.2016 09:15

 

Бедност, неграмотност и преждевременна смърт заплашват бъдещето на най-уязвимите деца в Централна и Източна Европа и Централна Азия 

Вижте един социален експеримент на UNICEF Georgia, който може да бъде изживян и в много други страни по света

Женева, 28 юни 2016 г. – Децата в Централна и Източна Европа и Централна Азия плащат високата цена на неравномерния и несправедлив прогрес в региона. - те се намират в много по-голям риск от бедност, в сравнение с възрастните,  отбелязва новият доклад на УНИЦЕФ.

„Състоянието на децата по света 2016 – Справедлив шанс за всяко дете“ е основен годишен доклад на УНИЦЕФ, който очертава значителния напредък за децата, постигнат в световен план. Но същевременно документът алармира, че над 69 милиона деца под пет годишна възраст ще умрат най-често по предотвратими причини, 167 милиона деца ще живеят в бедност и 750 милиона жени ще се омъжат като деца до 2030 – крайната дата за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие. Тази прогноза може да стане реалност, ако светът не се фокусира върху тежкото положение на най-уязвимите деца.

Как животът на децата се е променил за изминалите 70 години, благодарение на УНИЦЕФ?

В региона на Централна и Източна Европа и страните от ОНД  напредъкът не е нито равномерен, нито справедлив, а именно децата понасят най-голямата тежест: те живеят в по-голям риск от бедност, в сравнение с възрастните. Такъв е случаят в повечето страни от Европейския съюз, въпреки че рисковете се по-големи в страните от Източна Европа. Децата бежанци и мигранти, които търсят убежище в Европа, са сред най-изключените в обществото.

Децата бежанци и мигранти в Европа

„Страните в региона са изправени пред избор – тези, които инвестират в най-маргинализираните деца днес, чрез поставяне на цели за достигане на недостижимите, , ще извлекат ползи от инвестициите в бъдеще. А онези, които не се борят с несправедливите общества, ще бъдат спъвани от неравномерния напредък. Неравенството не се неизбежно и можем да го преборим.“,заяви Мари Пиер-Поарие, Регионалният директор на УНИЦЕФ и Специален координатор по въпросите на бежанците и мигрантите.

Децата от маргинализираните общности, в частност ромите в Европа, се сблъскват със сериозни здравни неравенства. От 2012 г. само 4% от ромските деца в една страна от югоизточна Европа са били напълно имунизирани, в същата страна 68% от децата, които не са от ромски произход са получили всички необходими ваксини.

В региона има 12 милиона деца в училищна възраст, които са извън училище. От тях рискът да напуснат училище преждевременно е най-голям при младежите от бедни семейства или от етнически или езикови малцинства. Бедността и лишенията също поставят децата пред риск от институционализация. Около 1,3 милиона деца от целия регион живеят в някаква форма на резидентна грижа, което се отразява негативно на тяхното здраве, развитие и перспективи. Реформите са в ход, а новите услуги осигуряват алтернативи на институционалната грижа, но децата с увреждания са тези, които имат най-малки шансове да се възползват от тях.

Фокус върху подкрепата за семействата на всички деца 

Много страни в региона се борят за преодоляване на тези проблеми, като развиват социална закрила за децата, често с подкрепата на УНИЦЕФ и неговите партньори. Държавно субсидирани здравни застраховки за уязвимите групи вече съществуват в Беларус, Хърватия, Румъния и Сърбия.

В Бившата югославска република Македония, Румъния и Украйна здравни медиатори в общността помагат на ромите да имат достъп до редица социални услуги. В Киргизстан кампания информира десетки хиляди души от селските региони за ползите, които са достъпни за тях с помощта на местното радио и местни хора, които да разпространяват информацията.

В Черна гора информационна кампания променя предразсъдъците за образованието на децата с увреждания: през 2015 г. проучване установява, че 78% от жителите на Черна гора подкрепят включващото образование, което е над два пъти по-голямо увеличение в сравнение с 2010 г., когато същия процент е бил 35%.

Възходът на цифровите и мобилни технологии, както и други нововъведения, са направили по-лесно за уязвимите деца и семейства в риск от разделяне да получават услуги за подкрепа.

Приоритизиране на достъпа до превосъдие за всички деца

Според доклада постигането на справедливи шансове за децата е въпрос на приоритети, идентифицирайки едновременно и моралната и стратегическата важност на инвестициите в онези, които са в най-голяма нужда. Това включва:

:: Справяне с бариерите и затрудненията, включително социалните норми, които пречат на децата да получават подкрепата, от която се нуждаят и блокират достъпа им до основни възможности и услуги.

:: Превръщане на ангажимента в действие посредством програми и публични инвестиции, за да се подобри живота на най-уязвимите, сред които децата с увреждания, ромските деца и децата от бедни семейства. Това включва подобряване и разширяване на социалната закрила за уязвимите деца.

:: Правителствата и дарителите да инвестират в политики с фокус върху децата.

:: Постигане на съгласие за прекратяване на конфликтите и насилието, което застрашава живота и бъдещето на децата, включително за децата бежанци и мигранти, които са били принудени да избягат от война, конфликти или икономически трудности.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org  

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

МИСИЯ: Всяко дете

12.11.2013 in Проекти

На 23 ноември, от 20:30ч., в Националната опера и балет ще се проведе гала концерт “Мисия: всяко дете”, организиран от ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.