УНИЦЕФ, областна администрация - Сливен и общините в областта ще работят заедно в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства

04.09.2013 13:11

УНИЦЕФ, областна администрация - Сливен и общините в областта ще работят заедно в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства

Сливен, 4 септември 2013 г. – УНИЦЕФ, Областна администрация - Сливен и четирите общини в областта – Котел, Нова Загора, Сливен и Твърдица - подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства. В събитието  взеха участие г-н Корнелий Желязков - Областен управител на Сливен, г-жа Ева Жечева - Председател на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Таня Радочай - Представител на УНИЦЕФ България, г-н Кольо Милев - Кмет на гр. Сливен, г-н Атанас Атанасов - Кмет на община Твърдица, г-жа Мариела Бакова - Заместник-кмет на Котел, г-жа Светла Стоянова - Заместник-кмет на Нова Загора, представители на медиите.

Г-жа Таня Радочай, представителят на УНИЦЕФ България каза, че: „Миналата година, заедно с кмета на община Сливен обявихме, че се ангажираме да работим в тази част на България. Междувременно, ние разширихме дейността си в област Сливен и проведохме детайлна оценка на нуждите на децата и семействата. На база оценката, експертите съветват за целенасочена работа в 5 сфери като се започне с най-малките деца, социалните, здравни и образователни нужди на децата и по-специално нуждите на децата, които по някакъв начин са в конфликт със закона. Днес ние подписваме Меморандум за сътрудничество с Областния управител и кметовете на общините в областта, за да работим в една от тези сфери – децата в конфликт със закона и децата в риск. Меморандумът ще ни позволи да подкрепяме и развиваме услуги в цялата област Сливен. И защо деца в конфликт със закона? Защото тези деца заслужават втори шанс, защото те са сериозно предадени от възрастните. Защото зад всяко дете, което е нарушило закона има дълъг списък от възрастни, които са се провалили в своята работа и ние не трябва да продължаваме да наказваме децата заради това.“

Какво бе постигнато досега:

Специализирана работа с деца в конфликт със закона и деца в риск, която включва:

-              Извършване на индивидуални оценки на деца в конфликт със закона, настанени в Социално педагогически интернат в с. Драгоданово, на деца насочени към местните комисии за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в област Сливен, на деца в риск и техните семейства.

-              Анализ на системите за детско правосъдие и закрила на детето в област Сливен от гледна точка на възможностите за повишаване на капацитета на експертите и спазване на стандарти за професионално развитие.

-              Извънкласни занимания за деца в конфликт със закона, настанени в Социално педагогически интернат с. Драгоданово, които развиват позитивни навици и умения и подкрепят реинтеграцията на децата в общността.

-              Разработване на механизъм за координация и сътрудничество в случаи на деца в конфликт със закона на национално и местно ниво, основан на информацията и изводите от ситуационния анализ на областта, обобщените наблюдения на специалистите, извършили оценки на деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства, както и на проведените работни срещи с представители на институциите на местно и национално ниво.

-              Извършено бе наблюдение и анализ на демографските тенденции, социално-икономическото развитие, образование, здравеопазване, заетост, равнище на бедност, достъп до обществени услуги, инфраструктура, капацитет на системите за закрила на детето, правосъдие и социални услуги.

Какво предстои:

В периода октомври-декември 2013г. предстои подготовка за разкриване на услуги за деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства, насочени към обща превенция, специализирана подкрепа и реинтеграция.

Планираните услуги са:

- Създаване на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца (Синя стая) и обучения на съответните професионалисти.

- Център за детско психично здраве.

- Създаване на специализирани Центрове за работа с деца в риск и техните семейства в областта и повишаване капацитета на съществуващия Център за работа с деца на улицата в гр. Сливен.

- Развиване на специализирана приемна грижа за деца в конфликт със закона.

- Създаване на специализиран Център за настаняване от семеен тип.

-  Създаване на специализирана менторска програма.

-  Преходно/наблюдавано жилище за деца и младежи, напуснали корекционно-възпитателни институции.

-  Създаване на услуга за правна помощ за деца в риск и техните семейства.

В допълнение УНИЦЕФ и партньори ще работят в подкрепа участието и консултации с деца при взимане на решения, които ги касаят на училищно, общинско и областно ниво чрез създаване на устойчив модел за детско участие. Други дейности и услуги ще бъдат насочени към ранното детско развитие и подкрепа на семействата чрез създаване на Център за майчино и детско здраве, а през месец септември 2013г. ще стартира и „Работилница за родители“.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии, за да помогне  в оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ за подобряване на детското здравеопазване и пълноценното хранене, добро водоснабдяване и канализация, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и защитата на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства. За повече информация за УНИЦЕФ посетете: www.unicef.bg или нашата страница във Фейсбук.

За информация:

Жаклин Цочева

Комуникации, УНИЦЕФ България

Тел. 96 96 207

E-mail: jtzocheva@unicef.org

Най-добър старт за всяко дете

07.03.2013 in Проекти

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.