Укрепване на политиките и практиките относно непридружените и отделени от семействата си деца в Европа

16.01.2018 14:59

 
Изтеглете документа Път напред - Укрепване на политиките и практиките относно непридружените и отделени от семействата си деца в Европа
 
Законодателствата в Европа на регионално и национално равнище осигуряват стабилна рамка за закрила на детето, основана на международните стандарти. Тези закони обаче нямат систематично положително влияние върху благосъстоянието на децата бежанци и мигранти. Напротив, децата, държавните институции и неправителствените организации често се оказват изправени пред сложни, объркващи, скъпи и бюрократични процедури, които не отчитат адекватно най-добрия интерес на непридружените и разделени от семействата си деца. 
 
Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) създадоха процес за провеждане на консултации в подкрепа на държавите, така че те да могат да създадат по-добри процеси за реагиране по отношение на закрилата на непридружените и разделени деца в Европа – „Пътната карта за укрепване на политиките и практиките“. В рамките на този процес се проведоха три консултации с участието на около 100 работещи в областта специалисти (настойници/попечители, психолози, социални работници, адвокати, учители и др.) от почти всички европейски държави, засегнати от текущата криза с бежанците и мигрантите2, кръгла маса с участието на девет европейски държави, консултация с участници на ниво Европейски съюз (ЕС)4 и не на последно място – индивидуални или групови дискусии с над 50 непридружените и разделени от семействата, живеещи в Европа.
 
В резултат на консултациите бяха изведени конкретни препоръки относно път за бъдещо развитие, описан в настоящия документ, като целта е да се създаде ефикасен, стегнат и хармонизиран процес, с който се гарантират закрилата и достъпът на децата до процедури и решения с оглед най-добрите им интереси.
 
 
 
 

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

Световен ден на детето, #ЗаВсякоДете

16.11.2017 in Проекти

#СветовнияДенНаДетето е послание към децата, от децата – за по-добро бъдеще за всяко дете. ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.