Зона ЗаКрила в Шумен работи активно с децата от местните училища

25.02.2016 09:30

 © UNICEF Bulgaria/2016

Сигнализирай за деца в риск или жертви на насилие 

Специалистите от Зона ЗаКрила в гр. Шумен провждат срещи и съвместни инициативи с ученици, за да ги запознават с техните права и да работят за превенция на насилието и тормоза в училище

Правата на децата

Детския Център за Застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила, град Шумен работи активно с децата от местните училища като ги запознава с правата им гарантирани от Конвенцията за Правата на Детето.  Основен фокус на Зона ЗаКрила е и повишаване чувствителността на децата по темата за насилието в училище, и създаването на умения за справяне с конфликти ситуации, без агресия.  

Работа за превенция на агресията в училищата 

По заявка от СОУ «Йоан Екзарх Български» специалистите от Зона ЗаКрила  проведоха работна среща със заместник директор и класни ръководители, срещащи проблеми във взаимоотношенията между учениците в класовете си и прояви на агресия. Във връзка с това в два учебни класа  - пети и шести бяха проведени тренинги на тема «Агресия» с участието на 40 деца. Бе договорено на последващ етап да се проведе и групова работа «По- добре да поговорим» състояща се от 6 сесии, насочена към превенция на агресията и подобряване на взаимоотношенията в детските колективи.

Срещи на екипите на Зона ЗаКрила гр. Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) с ученици

© UNICEF Bulgaria/2016

По съвместна инциатива на екипа на Зона ЗаКрила и КСУДС, във връзка с отбелязване на Деня на розовата фланелка, бяха планирани поредица от събития, насочени към превенция на училищния тормоз и информиране и застъпничество за правата на децата, когато са уязвими и въвлечени в различни правни процедури. Първата от планираните срещи беше с ученици от 6 клас в СОУ «Панайот Волов» и техния класен ръководител и педагогически съветник на 01.03.2016 г. Децата бяха посрещнати от екипа в Зона ЗаКрила с характерния за българската традиция ритуал – закичване с мартеничка за здраве. После по достъпен за тях начин им бе представена идеята за услугата, разговаряха със специалистите, разгледаха специализираното помещение за изслушване на деца «Синя стая» и получиха брошури.

На 29.03. екипът на Зона ЗаКрила посрещна представителите на Ученическия парламент, и общинския омбудсман Иван Капралов. На срещата бяха обсъдени нуждите на децата от информиране за техните права по ясен и достъпен начин. Бяха генерирани идеи за партньорство в информационни кампании 

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.