УНИЦЕФ и младежи започват обществен диалог за ролята и потенциала на младите хора в България

26.09.2017

Една от ключовите теми е признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на критично мислене и участие в социални и политически

Bulgaria ON AIR и УНИЦЕФ България стартират съвместна кампания за правото на децата на глас и етичното им отразяване в медиите

30.05.2016

Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги

Признание за всички деца в България, които се включиха в "Най-големият урок в света"

22.04.2016

Президентът на Р България Росен Плевнелиев изтъкна пред ООН успеха на подкрепената от УНИЦЕФ България инициатива за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво

Ролята на омбудсмана за закрила правата на децата

07.04.2016

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Р България си съдействат за насърчаване и наблюдение на правата на децата в

Изгубено детство

06.01.2016

Пътуването в Европа е най-тежко за децата, много от които са избягали с частици от изгубените си

Започват есенните “Работилници за родители”, подкрепени от УНИЦЕФ България

24.09.2015

В много градове от страната родителите на деца до 4 години ще имат възможността да обменят опит и да споделят добри практики и предизвикателства при отглеждането на

Кризата с децата бежанци в Европа ще се задълбочи, ако не се посрещнат хуманитарни нужди в Сирия и региона, предупреждава УНИЦЕФ

15.09.2015

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ и закрила, включително основни здравни грижи, образование, чиста вода и

През 2015 г. УНИЦЕФ откри нови филиали на Семейно-консултативните центрове в страната

23.07.2015

УНИЦЕФ България помага на все повече деца и семейства с предоставяне на консултации и

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.