Компания БЛАГОДЕТЕЛ

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА УНИЦЕФ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РЕДОВНО КОРПОРАТИВНО ДАРИТЕЛСТВО КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ


КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ е програма на УНИЦЕФ в България за дългосрочно сътрудничество с бизнеса. Тя дава възможност на компаниите в страната да бъдат част от мисията на УНИЦЕФ, като се ангажират дългосрочно с каузите на организацията чрез редовни дарения и активности, подчинени на една цел − защита на детските права. Програмата цели да осигури финансиране на мащабни и устойчиви проекти в полза на децата и да даде възможност на организациите, включени в нея да извлекат реални бизнес ползи, свързани с по-високи продажби, подобрен корпоративен имидж, лоялност и мотивация на служителите, партньорите и клиентите.


ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ?

 

ЗА ДА МОЖЕМ ЗАЕДНО ДА ОСИГУРИМ НА ВСЯКО ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАКРИЛА И СПРАВЕДЛИВ ШАНС.

 

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ?

1. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ с целите и работата на УНИЦЕФ в страната и вижте как Вашите дарения ще помогнат да осигурим здраве, образование, закрила и справедлив шанс и възможност за пълноценно развитие на всяко дете в България.

2. ИЗБЕРЕТЕ НИВО от програмата за корпоративно дарителство  в зависимост от размера на годишното Ви дарение.

3. ВИЖТЕ КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ и привилегии дава на компанията Ви всяко едно от нивата по отношение на брандинг, комуникация, ангажиране на служителите и отчетност.

4. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, за да се запознаете с общите условия на Програма БЛАГОДЕТЕЛ, да получите повече информация за програмата и да решим какви дейности бихме могли да реализираме заедно.

5. СТАРТИРАЙТЕ РЕДОВНИ ДАРЕНИЯ КЪМ УНИЦЕФ в България с директен дебит или постоянно преводно нареждане към дарителската сметка BG34RZBB91551065034919.

6. СЛЕДЕТЕ КАК ПОМАГАТ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ и какви резултати постигаме заедно за децата.

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ КАТО КОМПАНИЯ БЛАГОДЕТЕЛ?

 

КАК ОЩЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ?

:: Като поканите служителите си да станат редовни дарители на УНИЦЕФ (чрез дарения от работната си заплата, чрез SMS, по банков път или онлайн на www.unicef.bg).

:: Като организирате благотворително събитие с участието на служителите (базар, парти, тиймилдинг), средствата от което да дарите на УНИЦЕФ.

:: Като споделите информация за дейността на УНИЦЕФ и текущите ни активности в корпоративните канали на компанията (уебсайт, социални мрежи, електронен бюлетин).

:: Като популяризирате каузите на УНИЦЕФ чрез информационни материали, предназначени за служителите, партньорите и клиентите на компанията Ви.

:: Като бъдете креативни и предложите друг начин, по който бихте искали да подкрепите дейностите на УНИЦЕФ.


 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ина Пенкова, Експерт корпоративни партньорства

0887 718 977, ipenkova@unicef.org


 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.